Zprostředkování zaměstnání

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska ze dne 8. 12. 1999 a na základě navazující a věcně odpovídající „Smlouvy“ uzavřené mezi mongolskou společností „GURVAN UUL MANDAL“ Ulaanbaatar a společností ALPHACON Praha rozhodl ministr pan Ts. Bayarsaikhan svým příkazem č. 119 ze dne 22. 11. 2005 Ministerstva práce a sociální ochrany Mongolska o tom, že zprostředkování zaměstnání občanů Mongolska na území České republikyvčetně činností s tím souvisejících budou s platností od 16. 11. 2005 zajišťovat výhradně výše uvedené dvě společnosti, tj. společnost „GURVAN UUL MANDAL“ Ulaanbaatar a ALPHACON Praha, každá na svém území.

Následně na základě tohoto příkazu ministra byl v souladu s mongolskou právní úpravou vydán společnosti „GURVAN UUL MANDAL“ Ulaanbaatar „Doklad o speciálním souhlasu na zprostředkování práce mongolských občanů v zahraničí“ č. 36 ze dne 22. 11. 2005. Rozhodnutí ministra Ts. Bayarsaikhana a Ministerstva práce a sociální ochrany Mongolska bylo současně oznámeno Zastupitelskému úřadu České republiky v mongolském Ulaanbaataru a Zastupitelskému úřadu Mongolska v Praze.

Česká republika následně udělila prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí naší společnosti ALPHACON Praha povolení ke zprostředkování zaměstnání mongolských občanů na celém území republiky platné do roku 2009.

Věříme společně s mongolskou stranou, že tato přijatá opatření pomohou do budoucna zkvalitnit, zprůhlednit, sjednotit a zjednodušit vyřizování všech potřebných dokumentů a povolení jak pro mongolské pracovníky tak i pro české zaměstnavatele.