Stavební činnost

Společnost AlphaCon spol. s r. o. nabízí dále jako součást dodavatelského programu i služby v oblasti stavební činnosti. V této oblasti se zabýváme převážně vývozem stavebních prací do zahraničí. Dovolujeme si nasměrovat vaši pozornost i na rozšířenou nabídku v této oblasti týkající se dodávek stavebních materiálů a bytových doplňků našim zahraničním zákazníkům. Svým zahraničním partnerům v zájmových teritoriích nabízí společnost široký rozsah stavebních prací, je například výstavba:

 • účelových a průmyslových objektů;
 • objektů občanské vybavenosti;
 • výstavby bytových objektů a rodinných domů;
 • výstavba objektů reprezentačního charakteru.

Tyto stavby provádíme buď “na zelené louce”, nebo jako rekonstrukčně stavební práce, opravy a modernizace ve všech zmíněných oblastech výstavby.

Po dohodě s našimi zahraničními zákazníky nabízíme v rámci dodávek stavebních práci:

 • Vypracování projektové dokumentace;
 • zpracování koncepce projektu;
 • zpracování prováděcího projektu;
 • dodavatelskou a stavební dokumentaci;
 • technologickou dokumentaci;
 • Materiálové a technologické dodávky pro stavbu;
 • Komplexní realizaci stavby;
 • Odzkoušení a uvedení stavby do zkušebního provozu.

Dodávku stavebních prací nabízíme pro naše zahraniční partnery formou vyššího dodavatele, nebo formou subdodávek vybraných profesních prací. Při dodávce stavebních prací formou vyššího dodavatele nabízí firma dodávku staveb na klíč. V rámci těchto dodávek stavebních práci dodává firma kromě kompletní projektové dokumentace a realizace hrubé stavby i montáž technického vybavení objektů zdravotechnikou, elektroinstalací, vytápěním lokálním nebo z dálkového tepelného zdroje, vzduchotechnikou a zařízení měřících a regulačních systémů.
K dodávce stavby na klíč firma nabízí i návrhy kompletního vybavení interiéru, dodávky zařízení a doplňků pro interiéry a jejich instalaci včetně vybavení provozoven ( kuchyně, restaurace, bary, prodejní a skladové prostory, šatny, umývárny, sauny, solária, fitnes centra a pod.).
Realizace stavebních prací formou subdodávek ( vybrané profese pro stavební a montážní práce) provádí firma na základě dohody se zákazníkem.

V rámci dodávek stavebních prací touto formou nabízíme svým zákazníkům provedení téměř všech stavebních prácí:

 • betonářské práce;
 • zednické práce a montáž svislých a vodorovných konstrukcí;
 • montáž střešních konstrukcí a pokryvačské práce;
 • podlahářské práce;
 • topenářské práce, podlahové vytápění;
 • vodoinstalatérské práce;
 • elektroinstalační práce;
 • montáž a zateplovacích systémů;
 • montáž oken, dveří a bran ( ze dřeva, plastu, hliníku) a střešních oken;
 • truhlářské práce;
 • obkladačské práce;
 • sanitární instalace;
 • realizaci technického vybavení budov.

Společnost má bohaté zkušenosti i s prováděním renovací a rekonstrukcí domů a historických objektů. Při stavbách používáme nejnovější technologie a poznatky z oboru stavebnictví a pohotově reagujeme na potřeby a přání našich zákazníků.

Prováděním stavební činnosti získali pracovníci naši společnosti bohaté zkušenosti a přehled o všech oblastech stavebního průmyslu. Tyto zkušenosti využíváme k poskytování kvalitních služeb naším zahraničním partnerům při dodávkách stavebních a montážních materiálů vyráběných v České a Slovenské republice v celém výrobním sortimentu.

Nabízené stavební materiály jsou dodávány firmou dle požadavků zákazníka od standardního provedení až po materiály vyráběné renomovanými firmami. Samozřejmostí je exportní balení a doprava zásilek při optimálních dopravních nákladech.