Reference

Stavební činnost v zahraničí

  • Drůběžárna Mongolsko
  • Závod na zpracování kůží Mongolsko
  • Masokombinát Mongolsko
  • Oprava ambasáda s rezidencí v Oslu (Norsko)
  • Ambasáda v Bukurešti (Rumunsko)
  • Ambasáda v Moskvě (Rusko)

Stavební činnost v Tuzemsku

  • Zámek Radovesnice II
  • Zámek Polní Voděrady
  • Zámek Býchory
  • Zámek Mlýnce
  • Zámek Starý Hrozňatov
  • Kostel svatého Jakuba Staršího v Přepeřích
  • Kostel svatého Antonína Velikého v Liberci

Stavební činnost v Tuzemsku v letech 2016-2018

  • oprava sociálních a skladovacích prostor TO Česká Lípa
  • oprava OTV Česká Třebová a Moravany
  • oprava budovy zastávky Josefův důl
  • oprava IP TO Liberec
  • oprava savědla 4.3 v žst. Liberec
  • oprava budovy zastávky Mladějov v Čechách
  • oprava budovy zastávky Zdislava
  • oprava nádraží Sobotka
  • oprava budovy To Hořice
  • oprava střechy neprovozní budově v Přelouči
  • oprava budovy RZZ Srní
  • oprava objektů NS Opočínek a Opatov
  • oprava skladovacích prostor OP Nákladní Liberec
  • odstranění objektů na Horovnsku
  • odstranění objektů v Doksech
  • odstranění objektu v TO Liberec
  • odstranění objektů na Liberecku
  • odstranění objektů v Moravanech a Chrudimi
  • odstranění objektu Praskačka
  • oprava kanalizace žst. Kořenov
  • oprava objektu NS Trnávka
  • likvidice hasební nádrže Česká Lípa
  • oprava TO Libuň
  • oprava TO Doksy
  • odstranění objektu v Hronově
  • odstranění objektu v Praze-Dejvicích
  • odstranění objektu v Kolíně
  • odstranění objektu v Jablonci
  • opravy Brumov ON – prava WC
  • oprava ON Zbraslavice
  • oprava HZS Liberec