O firmě

Společnost AlphaCon, spol. s r. o. Praha byla založena v roce 1992 jako společnost se specifickým zaměřením na zahraničně obchodní činnost.

Majitelé společnosti i její pracovníci mají zkušenosti z dlouhodobého pobytu i práce v zahraničí a tyto zkušenosti předurčovaly a nadále předurčují zaměření činnosti firmy.

Společnost umístila své sídlo do administrativní budovy v Nádražní ulici 90, v Praze 5 – Smíchově, kterou společnost v r. 1993 zakoupila a posléze rozsáhlým způsobem rekonstruovala. Společnost se od samého počátku zabývala zahraničně obchodní činností, tj. především vývozem investičních celků, moderních technologií, strojů, zařízení, automobilů, náhradních dílů, ale i textilního, potravinářského a dalšího zboží výhradně české a slovenské provenience.

Nedílnou součástí zahraničně obchodní činnosti společnosti je i vývoz stavebních prací a služeb v rozsahu staveb “na zelené louce” tak i rekonstrukcí starších objektů průmyslové a občanské vybavenosti včetně dodávek příslušné technologie jakož i vybavení těchto staveb.
Téměř veškerý vývoz společnosti byl od samého počátku orientován a realizován na území Mongolska, Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Důležitou a rozhodně ne okrajovou součástí činnosti společnosti je i její zaměření na zajišťování nenáročné turistiky v teritoriích zájmu společnosti, především v oblastech Mongolska (rybolov) a Číny (cesty za poznáním).

V průběhu let si společnost vybudovala firemní zastoupení v oblastech a teritoriích své činnosti a to ve slovenských lázních Sliač, mongolském Ulaanbaataru, v Ruské federaci v Moskvě a v čínském Pekingu. Firemní zastoupení společnosti AlphaCon, s. r. o. Praha, právně registrovaná v uvedených zemích umožňují pružně reagovat na požadavky svých zákazníků a zajišťovat stálý kontakt zákazníka s firmou.
Cílem společnosti do budoucna je další prohlubování aktivit v uvedených teritoriích, rozšiřování sféry podnikání v těchto oblastech a plynulé, bezproblémové fungování jednotlivých obchodních zastoupení, tak, aby byla přínosem pro činnost firmy a stálou spokojenost zákazníků.