Personální agentury.cz – agentury  práce

 

Naše prezentace běží od  31. 12. 1999

Vážení návštěvníci naší internetové prezentace,
     dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji přivítali na internetových stránkách společnosti AlphaCon, spol. s r. o. Praha, Česká republika, jejichž cílem je představit naši firmu i hlavní zaměření její činnosti.
     Součástí této prezentace jsou samozřejmě i veškeré kontakty na nás - adresa, tefonní a faxová čísla,  E - mailová adresa,  jakož i spojení na naše obchodní zastoupení v zahraničí , jejichž prostřednictvím nás můžete kontaktovat.
     Věříme, že Vás naše internetová nabídka, respektive její stručný obsah obsažený v této nabídce zaujme natolik, že bude tím správným impulsem k navázaní prvních, byť třeba i nezávazných kontaktů.

A tady sídlíme

Mapka