Obchodní činnost


     Toto jsou základní informace o naši činnosti a našem dodavatelském programu, tak jak se postupně vyprofiloval v průběhu existence naši firmy.
    Společnost AlphaCon, spol. s  r. o. nabízí svůj dodavatelský program v tomto základním členění:
 • obchodní činnost
 • stavební činnost
 • turistika
     V  části obchodní činnosti se společnost zabývá převážně exportem a importem služeb a zboží. Pro své zahraniční zákazníky nabízí v rámci exportu k dodaným technologickým investičním celkům, strojům a zařízením i šéfmontáž, uvádění dodávaných technologických celků do zkušebního provozu, zaškolení personálu, předávání potřebných výrobních receptur, dodávky náhradních dílů a speciálních surovin potřebných pro technologické procesy. 
     Exportí a importní  program obchodní činnosti společnosti je zaměřen převážně na:

A

 • vývoz technologických  investičních celků včetně montáže, uvedení do zkušebního provozu, zaškolení personálu
 • vývoz strojů, zařízení a náhradních dílů 
 • vývoz osobních, nákladních, užitkových vozidel a autobusů vč. náhradních dílů a servisu
 • vývoz stavebních materiálů a bytových doplňků
 • vývoz strojů a zařízení pro textilní,obuvnický a kožedělný průmysl
 • vývoz textilního zboží
 • vývoz potravinářského zboží
B
 • dovozy surovin mongolské provenience ( koncentráty, rudy, nerudy )
 • dovozy výrobků mongolské provenience ( kožedělné výrobky, výrobky z kašmíru, výrobky z velbloudí, kozí a ovčí vlny)
 • dovozy výrobků čínské provenience ( nářadí, výrobky oděvního průmyslu, umělé květiny, keramika )
 • dovozy výrobků ruské provenience ( rudy, nerudy, ropné výrobky, hutní výrobky, zemědělská hnojiva, dříví, bavlna, len )
     K výše uvedené části námi nabízeného programu v komoditě obchodní činnost Vám dále předkládáme stručné informace o jednotlivých sortimentních položkách. V  případě Vašeho zájmu o některý z níže nabízených technologických investičních celků, strojního zařízení nebo materiálů Vám rádi na vyžádání zašleme podrobnější informace. Stačí se na nás obrátit na jedné z uvedených kontaktních adres.
     PIVOVARY  A  MINIPIVOVARY

     Pivovary a minipivovary dodáváme ve variantě s parním nebo elektrickým otopem podle přání zákazníka. Naše firma dodává zařízení, která v různých kombinacích, velikostech jednotlivých aparátů a počtu várek za den produkují 500 - 20 000 hl. piva za rok různé stupňovitosti a druhu. Podle požadované kapacity se mění velikost dodávané varny a osazení kvasnými a ležáckými, případně cylindrokónickými tanky.  Varenské nádoby jsou  v nerezovém provedení s možností klasického měděného obložení. Tanky kvasné, ležácké i stáčecí jsou  v celonerezovém provedení.  Design jednotlivých aparátů  umožňuje začlenění pivovaru přímo do objektu stylové restaurace, kde se vyráběné pivo konzumuje.

     LIHOVARY

       Lihovary na výrobu jemného lihu se projektují a dodávají dle požadavků zákazníka nejčastěji s kapacitou od 500 do 5.000  l / den ( na přání zákazníka dodáme i s větší kapacitou). Výchozí surovina je předčištěné  obilí ( pšenice ) nebo melasa. Na základě použití výchozí suroviny je různě řešena část přijmu surovin, jejích zpracování a fermentace. Destilace, rafinace a skladování lihu jsou stejná pro všechny provedení. Při použití obilí jako vstupní suroviny je tato zpracována na kvasný rafinovaný líh jemný o lihovitosti minimálně 95,7 % obj. odpovídající ČSN 660825 (rafinovaný líh). Výchozí surovina ( obilí ) se zpracovává mechanickým rozrušením zrn ( šrotováním), enzymatickým ztekucováním a zcukřováním kvasným pochodem s využitím pekařského droždí. Vzniklá zápara se zpracovává v destilačním kolonovém zařízení.  Výroba jemného lihu činí minimálně 80 % celkové výrobní kapacity lihovaru. Zbytek je technický líh a vedlejší produkty. 
     Základní nabídku lihovaru můžeme na přání zákazníka rozšířit o dodávku stáčecího zařízení  pro expedici do autocisteren, sudů nebo lahví, technologii výroby jemného lihu lze rozšířit  i o dodávku zařízení pro výrobu vodky buď evropského, nebo ruského typu s plnící linkou. 

     STÁČECÍ  ZAŘÍZENÍ  PRO  LIHOVARY,  PIVOVARY  A  SODOVKÁRNY, KONZERVAČNÍ LINKY

     Nabízíme  dodávky celé řady nových strojních zařízení moderní koncepce od malých strojů pro ruční výrobu  až po plně automatizované stroje určené na stáčení lihu, sycených nápojů ( limonády, vína), a stroje určené k dosycování nebo stáčení nápojů obsahujících oxid uhličitý (minerální vody, pivo). Dále dodáváme výrobníky nápojů v řadě výkonů od 2000 do 16000 litrů za hodinu. Díky stavebnicové konstrukci těchto strojů je možno jejich výkon optimálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Kapacitu stáčecí a plnící linky a její složení dodáváme podle individuálních požadavků  zákazníka. Linka zabezpečuje tyto technologické postupy:

 • odmáčení etiket u vratných lahví
 • mytí a vystříkávání lahví
 • plnění lahví od 0,3 litru do 2 litrů
 • uzavírání lahví buď korunkovým uzávěrem, nebo šroubovacím uzávěrem
 • lepení etiket
 • expedice do skladu
     Sestava strojů a zařízení zařazených do jednoduché konzervační linky na zpracování ovoce a zeleniny je závislá na požadavcích zákazníka. Kromě dodávky ucelených konzervačních linek nabízíme dodávky i jednotlivých strojních zařízení tvořících součást takovéto linky. Jsou to: pračky sklenic, pračky ovoce a zeleniny, řezačky, plničky sklenic, nádrže pro nálevové směsy, plničky sklenic nálevem s pistolí, zavíračky sklenic, vany , nebo autokláv pro sterilizaci, chladící lázně, balící stroje.
     MLÝNY

     Mlýn tvoří dodávka strojně - technologického zařízení poloautomatické linky na mletí zrna. Tato mlecí linka dosahuje velmi dobré parametry pekařské i spotřebitelské mouky s minimální  spotřebou  elektrické energie a zastavěné plochy. Na této lince je možné mlít potravinářskou pšenici a žito na pekárenskou a konzumní mouku. V případě požadavku je možné v omezeném množství odchytávat speciální mouky a to jak hladké, tak i polohrubé. Druh mouky závisí na  množství mlecích stupňů. Společně se strojním zařízením můžeme nabídnout nezbytné zařízení, které jednoduše umožňuje použít technologii mletí pekařské mouky z rýže.

     MALÉ A STŘEDNÍ PEKÁRNY

     Naše firma spolupracuje s předními výrobci pekařských strojů a technologických zařízení pekáren. Využívá dlouholeté zkušenosti specialistů v oboru pekařství a tím zabezpečuje u svých dodávek splnění současných náročných  požadavků v oblasti pekárenské technologie.
     Malé a střední pekárny dodáváme o výkonu od 30 do 300 kg / hod. Tvoří je stroje a technologická zařízení pro vybavení jednotlivých pracovišť v základní sestavě a doplňková zařízení, dle individuálních potřeb klienta. Pekárny dodáváme  v několika základních variantách podle rozměru pečící plochy. Celá technologická linka se seřazuje a navrhuje v co nejtěsnější spolupráci se zákazníkem. Pekárna může být postavena také jako součást mlýna nebo samostatně.

     CUKROVARY

     V cukrovarnickém oboru byla v průběhu let v České republice  ( resp. Československu ) vytvořena vlastní koncepce výroby, při niž se uplatnila řada patentů. Spolupráce s předními výzkumnými pracovišti v oblasti cukrovarnické technologie i strojírenství umožňuje vyrábět cukrovarnická zařízení, která se vyznačují pokrokovou koncepcí, vysokou životností a provozní spolehlivostí.
     V současné době naše firma nabízí kompletní technologické vybavení surováren a smíšených závodů  pro zpracování řepy na konečný výrobek požadované kvality, resp. na  bílé rafinádní zboží. 
Technologie zařízení řepných cukrovarů se dodává v řadě:  1.500,  2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 t řepy za  24 hodin.
     Třtinové cukrovary jsou určeny pro výrobu surového cukru, plantážního krystalu i jako rafinérie s možností zánosu během kampaně i po jejím skončení. Technologické zařízení se dodává v řadě:      1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 12.000 tun  třtiny za 24 hodin.

     MLÉKÁRNY

     Předmětem naši nabídky jsou dodávky technologického zařízení pro zpracování mléka s možností těchto výstupních produktů: konzumní mléko, tvaroh, měkké sýry, zakysané mléčné výrobky, sladká nebo zakysaná smetana a máslo. Ohřev pro technologické procesy je buď elektrický, nebo parní. Nabízené mlékárny je možné  řešit v několika variantách a se zařazením těch provozních souborů o které má zákazník zájem. Stejně tak je možné doplnit celou sestavu o zařízení na výrobu jogurtů.

     MASOKOMBINÁTY

     Nabízené  masokombináty jsou schopny splnit speciální požadavky odběratelů a zajistit výrobu masa a masových výrobků v celém komplexu při splnění nejnáročnějších hygienických požadavků. Celý technologický tok výrobny masa a masových výrobků řešíme od okamžiku ustájení zvířat až po expedici hotových masových a uzenářských výrobků.

     VÝVOZ TECHNOLOGIE, STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

     Při uspokojování poptávky našich zahraničních obchodních partnerů naše společnost nabízí dodávky strojů, zařízení a náhradních dílů z výrobních programů firem České a Slovenské republiky.
     Největší  zakázky byly doposud zrealizovalizovány dnes již stabilním odběratelům z Mongolska, Ruské federace včetně dalších států SNS a Čínské lidové republiky. Spokojenost našich zákazníků zabezpečujeme velkou šíří naši nabídky ve vysoké kvalitě i  v pohotovosti s jakou jsme schopni reagovat na nejrůznější individuální požadavky. Pracovníci naši společnosti úspěšně využívají tradičních obchodních kontaktů s nejvýznamnějšími  výrobci i dlouhodobou a důkladnou znalostí trhu v České a Slovenské republice. Proto můžeme našim zákazníkům nabídnout kompletní obchodní servis, vycházející vstříc jejich potřebám.
     Sortiment naši nabídky v této obchodní komoditě je velmi široký a vyvíjí se na základě požadavků našich partnerů. 
     Nabízíme vývozy strojů a náhradních dílů v níže uvedených oborech:

 • textilní průmysl a  obuvnický průmysl
 • průmyslové šicí stroje
 • střihací stroje
 • žehlící stroje a fixační lisy
Stroje tiskařské a stroje pro vybavení vydavatelství
 • archové ofsetové stroje
 • kopírovací rámy
 • prosvětlovací stoly
 • řezačky papíru
 • skládací stroje
 • šičky
 • stroje na lepenou vazbu
Potravinářský průmysl
 • stroje pro jednoduché konzervační linky na zpracování ovoce a zeleniny
 • zmrzlinové stroje
 • stroje a zařízení velkokapacitních kuchyní restauračního typu
 • výčepní ( stáčecí ) pulty
 • zařízení pro cukrárny, kavárny a restaurace
 • výrobníky ledu
 • vířiče ledové tříště
 • vířiče chlazených nápojů
 • kávomlýnky
 • chladničky a chladící skříně
 • chladící prodejní pulty
 • kompletními zařízení kuchyní pro hotely a  restaurace
 • kuchyňské sporáky s pečící troubou
 • grilovací plotny a fritézy
 • smažící velkokapacitní pánvice
 • varné kotle
 • konvektomaty
 • nářezové stroje
 • kráječe, řezače, mlýnky, šlehací a mísící stroje

Zařízeními pro sport a relaxaci ( ohřev a čištění vody v plaveckých bazénech, sauny, fitnes centra a posilovny, masážní, kadeřnické a kosmetické centra, solária)

Dieselelektrické soustrojí
 • klasické provedení ( motor i generátor na společném rámu s výkonem 36, 48, 73 a 140 kW )
 • klasické provedení s motorem PERKINS ( s výkonem 45 , 63 , 81 a 166 kW)
 • balené provedení ( vše na společném rámu s výkonem 36, 48, 73, a 140 kW)
 • pojízdné soustrojí ( s výkonem 36, 48, 73 a 140 kW )
 • nouzový automatická soustrojí typ SLAVIA ( výkon 6, 13, 15, 27 nebo 30 kW)
Stroje a zařízeními pro malou i velkou stavební mechanizaci
 • stavební jeřáby
 • stavební výtahy
 • stavební lešení pevné i pojízdné
 • stavební míchačky
     VÝVOZ OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ

     Jednu z důležitých nabídek naší společnosti zahraničním zákazníkům tvoří především celosvětově známé a technicky dokonalé autobusy KAROSA a automobily značky ŠKODA a TATRA. Na veškerá vozidla dodáváme i náhradní díly. Hlavní nabídka je rozšířena o dodávky náhradních dílů na nákladní automobily BELAZ (hydraulická čerpadla, turbodmychadla, ložiska atp. ), KRAZ, ZIL a UAZ.
     Z nabízených autobusů KAROSA je to typ B 732 pro městskou přepravu, typ C 734 pro  příměstskou, typ C 735 pro dálkovou dopravu, typ GT 11 turistického autobusu, typ HD 12 luxusního autobusu na dálkovou přepravu s klimatizací, či speciálně upravené autobusy na zakázku. Autobusy KAROSA nabízíme dle požadavku zákazníka s motorem LIAZ nebo RENAULT, s mechanickou nebo automatickou převodovkou a ABS . Taktéž zajišťujeme prodej starších autobusů KAROSA po celkové generální opravě a  prodej všech náhradních dílů na autobusy KAROSA.
     Na podvozku vozidla TATRA nabízíme autobusy určené do náročných terénů a tvrdých  sibiřských podmínek pod označením  TATRA SIBIRBUS. Provedení a vybavení SIBIRBUSU je možné obměňovat v závislosti na provozních podmínkách dle požadavků zákazníka.
      Nákladní automobily TATRA jsou určeny do obtížných provozních podmínek. Jsou charakteristická nekonvečním technickým řešením. Plněpohonná vozidla s konfigurací podvozku 4x4, 6x6, 8x8 (na přání i vyšší počet náprav), s výkyvnými nezávisle odpruženými polonápravami koncepce TATRA zajišťující vysoký útlum vibrací, vyšší přepravní rychlosti v terénu a na špatných cestách, možnost samostatného vyřazení osových diferenciálů i mezinápravového diferenciálu k zajištění vysoké průchodnosti v těžkém terénu. Vyznačují se maximálně chráněným hnacím traktem vůči vnějšímu prostředí a  vysokou tuhostí prostorové nosné struktury vozidla projevující se zejména mnohonásobně nižším podélným zkroucením, což výrazně snižuje namáhání nástavby a umožňuje její jednoduché uložení na rám. Sklápěče TATRA se dodávají jako jednostranné nebo třístranné, o nosnosti 9, 17 nebo 22 tun v trambusovém i kapotovém provedení. Návěsové tahače s konfigurací podvozku 4x4 nebo 6x6 s vysokou kabinou a výbavou pro mezinárodní kamionovou dopravu nebo s nízkou kabinou a hydraulikou pro technologickou přepravu, pro celkovou hmotnost soupravy 44 nebo 75 tun.
      Nákladní automobily TATRA v provedení S1 ARTIK jsou uzpůsobeny pro provoz v oblastech Sibiře tak, aby zabezpečovaly provozuschopnost automobilu v extrémně nízkých teplotách. Výfukovými plyny z motoru je vyhřívaná sklopná korba. Vytápění kabiny řidiče je kombinované, složené z nezávislého naftového topení a závislého olejového topení. Celá kabina řidiče je tepelně izolována.
     Ke známým vozidlům TATRA  815  již nabízíme i  inovovanou řadu :

 • TERRNO 1   - trambusová kabina pro civilní verze
 • JAMAL        - kapotová kabina pro civilní verze
 • ARMAX       - vojenské vozy odvozené z civilních
 • FORCE         - speciální vojenské vozidla
     Automobily ŠKODA nabízíme ve všech vyráběných modifikacích. Jsou to osobní automobily ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA  FELICIA, i nejnovější model ŠKODA FABIA.  Automobily dodáváme ve vybavení, úpravách a užitných vlastnostech dle přání zákazníka z celého výrobního sortimentu. Osobní automobily Škoda se vyrábějí ve verzích:  limuzína, combi, pickup, van plus a provedení pro volný čas s názvem fun. Tyto základní verze dokážeme dodat na přání zákazníka i v úpravách pro speciální použití jako jsou policejní vozidla, vozidla rychlé zdravotnické pomoci, sanitky, požární vozidla, vozidla havarijní, vozidla technické pomoci a podobně. Barevná úprava dle požadanků zákazníka je samozřejmostí.
      Základní nabídka vývozu osobních, nákladních a užitkových vozidel je  rozšířená také o vývoz motocyklů značky JAWA z produkce České republiky. V této nabídce jsou našim zahraničním zákazníkům nabízené: motocykly JAWA v třídě 50, 125 a 350 ccm. JAWA 50 s typovým označením 585 MOSQUITO, JAWA 125 typ CHOPPER, TRAVEL. JAWA 350 typ CHOPPER, STYL a TRAVEL. Dle typového označení jsou jednotlivé motocykly určeny na silnice, do terénu i pro sportovní jízdu. Na přání zákazníka jsme schopni dodat i motocykly se speciální úpravou například pro policii.
     VÝVOZ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  A  BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

     AlphaCon spol. s r.o. Praha  se zabývá i vývozem stavebních prací do zahraničí. Má bohaté zkušenosti a přehled v obchodní činnosti ve všech oblastech průmyslu stavebnictví. Jako doplňující službu v oblasti stavební činnosti nabízí svým zahraničním zákazníkům dodávku  stavebních a montážních materiálů vyráběných v  České a Slovenské republice v celém výrobním sortimentu.
     Nabízené níže uvedené stavební materiály jsou dodávány firmou podle požadavků zákazníka od standardní až po vysokou  kvalitu. Firma zabezpečuje exportní balení a dopravu zásilek při optimálních dopravních nákladech.

 • zdící materiály ; 
 • hydroizace a tepelná izolace ;
 • technické zařízení budov - kanalizace , rozvod vody, klimatizace a větrání, topení v provedení klasickém ocel – litina, nebo z plastů
 • materiály pro domovní elektrorozvody včetně domovních rozvaděčů, el. vrátných, domácích telefonů ;
 • dveře venkovní i vnitřní včetně zárubní v provedení z klasických přírodních materiálů i plastů vč. požadovaného stupně zabezpečení  a protipožárního zabezpečení dle požadavků zákazníka ;
 • okna dřevěná nebo plastová s kováním v tvarech,  rozměrech a barvách dle přání zákazníka vč. provedení EURO ; 
 • podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC a linoleum, parkety, plovoucí dřevěné podlahy, koberce, lepidla, silikóny, spárovací hmoty, zakončovací lišty .... ;
 • vstupní brány a garážová vrata i s automatickým pohonem ;
 • nátěrové hmoty, barvy a laky pro interiér i exteriér ;
 • sanitární zařízení ;
 • sauny, bazény,  fitnes centra, domácí bytové krby ;
 • kuchyňské zařízení ;
 • nábytek do kanceláří, bytů, provozoven a hotelů .
     VÝVOZ POTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ

     Dlouholetá tradice potravinářské výroby v České a Slovenské republice se odráží ve vysoké kvalitě výrobků na bázi přírodních surovin a bohatosti sortimentu srovnatelného se světovou konkurencí. Úzká a intenzívní spolupráce pracovníků naši firmy s těmito výrobci umožňuje nabízet pro naše zahraniční zákazníky celý sortiment výrobků potravinářského průmyslu. Vzhledem k dobře vybudovanému zázemí firmy v marketingu a zahraničním obchodě, naši pracovníci zajistí na základě sortimentního požadavku zahraničního zákazníka  kompletní dodávku včetně dopravy do místa určení. Zájem našich zahraničních partnerů se soustřeďuje především na tento druh potravinářského zboží:

Cukrovinky

 • bombony ( dražé, želé, karamely, tvrdé cukrovinky, roksy, furé );
 • čokolády  a vánoční čokoládové výrobky;
Pekařské výrobky
 • sušenky;
 • perníky;
 • plněné a máčené trubičky;
 • oplatkové řezy máčené i nemáčené;
Konzervy 
 • konzervovaná zelenina, kečupy;
 • kompoty, džemy; 
 • masokonzervy a  paštiky;
Výrobky masného průmyslu
 • maso;
 • drůbež;
 • uzenářské výrobky;
Mlékárenské výrobky
 • trvanlivá mléka;
 • jogurty;
 • máslo;
 • sýry;
 • ostatní mléčné výrobky;
Ostatní zemědělské produkty a výrobky
 • obilí;
 • mouka;
 • cukr;
 • pivovarnický chmel;
 • zhuštěné pivovarské kvasnice ( droždí );
 • slad plzeňského typu;
 • pekárenské kvasnice;
 • lihovarnické enzymy  (fermenty);
     VÝVOZ TEXTILNÍHO ZBOŽÍ A OBUVI

     Za dobu existence firmy AlphaCon, spol. s r.o.,  Praha jsme uspokojili řadu svých zahraničních zákazníků dodávkami textilních výrobků a obuvi. Dlouholetá tradice, kvalita a celosvětový věhlas české a slovenské výroby textilu a obuvi umožňuje naši firmě uspokojovat i ty nejnáročnější požadavky. Nejžádanějším sortimentem našich zahraničních partnerů jsou pracovní oděvy a textilní materiály na výrobu pracovních oděvů a pracovní obuv. Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu materiálů a hotových výrobků různého materiálového složení, barev, povrchových úprav čímž dokážeme splnit požadavky pro  všechny obory výrobních činností počínaje obchodem, zdravotnictvím, strojírenstvím, metalurgií, přes hornickou činnost až po potřeby vojenských, policejních a hasičských jednotek.
     Kromě výše uvedených výrobků a materiálů nabízíme dodávky všech pomocných materiálů pro výrobu ošacení jako jsou nitě, knoflíky, zdrhovadla, suché zipy a podobně.

ZPĚT                       HOMEPAGE                         VPŘED
zpět           zpět na úvodní stranu           vpřed